ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Tindatdai.com là website được thiết kế để cung cấp thông tin bất động sản đến với người sử dụng bao gồm việc đăng tin trực tiếp của người dùng và lấy dữ liệu một số trang trang khuôn khổ cho phép và hợp pháp, thông tin chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản bán, cho thuê, tin tức cập nhật và một số mẫu bất động sản đẹp.

1. Trách nhiệm của người sử dụng

- Khi trở thành khách hàng của tindatdai.com bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website tindatdai.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng website tindatdai.com, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website tindatdai.com, (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website tindatdai.com.

- Khi đăng tin trên tindatdai.com người sử dụng phải chịu tránh nhiệm về pháp lý và tính đúng đắn của bài đăng, tindatdai.com sẻ không chịu trách nhiệm vì một lý do nào.

2. Hạn chế đối với người sử dụng

- Tindatdai.com không khuyến khích việc sử dụng các phương tiện can thiệp và làm sai tính đúng đắn của website, không sử dụng thông tin trên tindatdai.com với mục đích bất hợp pháp và gây ảnh hưởng đến quyền lợi trách nhiệm của người khác.

- Không đăng tải nội dung bất hợp pháp, đe dọa lạm dụng, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, ... những nội dung vi phạm sẻ bị ban quản trị xóa bỏ mà không cần thông báo

- Gửi hay chuyển các thông tin phần mêm đọc hại, vi phạm hoặc xâm phạm các lợi ích quyền hạn của những người khác.

 

3. Các vấn đề khác

- Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website tindatdai.com và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website tindatdai.com có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website tindatdai.com. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website tindatdai.com . Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website tindatdai.com sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

- Việc website tindatdai.com không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.
- Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trêntindatdai.com sẽ hữu ích đối với bạn.

tindatdai.com

TÌM KIẾM